Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 246: Sản xuất sữa đặc

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 246: Sản xuất sữa đặc

Sao lại có những con người phung phí sữa thế nhỉ? Trên thế giới có biết bao nhiêu phụ nữ thiếu sữa để uống mà. :(
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 246: Sản xuất sữa đặc
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.