Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 248: Người cha chu toàn

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 248: Người cha chu toàn

Dù sao cha cũng từng là thanh niên, cha đủ biết con cần gì và thiếu gì...
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 248: Người cha chu toàn
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.