Mr. FAP (bộ mới) phần 49: Hẹn hò trên mạng

 Mr. FAP (bộ mới) phần 49: Hẹn hò trên mạng

Gặp gỡ và hay tán dóc trên mạng facebook, nhưng chắc gì "chúng ta đã thuộc về nhau"?
 Mr. FAP (bộ mới) phần 49: Hẹn hò trên mạng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.