Mr. FAP (bộ mới) phần 51: Con rùa khốn khổ

 Mr. FAP (bộ mới) phần 51: Con rùa khốn khổ

Kiếp rùa khổ thế đấy! T_T
 Mr. FAP (bộ mới) phần 51: Con rùa khốn khổ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.