Mr. FAP (bộ mới) phần 54: Trợ lý tổng giám đốc

 Mr. FAP (bộ mới) phần 54: Trợ lý tổng giám đốc

Nếu không có tài năng thì bạn sẽ không bao giờ tiến xa trong xã hội kim tiền này được đâu. :v
 Mr. FAP (bộ mới) phần 54: Trợ lý tổng giám đốc
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.