Mr. FAP (bộ mới) phần 55: Chú chó hung dữ

 Mr. FAP (bộ mới) phần 55: Chú chó hung dữ

Nuôi chó dữ nhiều cái được lợi đó chứ. ^^
 Mr. FAP (bộ mới) phần 55: Chú chó hung dữ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.