Mr. FAP (bộ mới) phần 60: Tán đổ cô bạn thân

 Mr. FAP (bộ mới) phần 60: Tán đổ cô bạn thân

Con trai yêu bằng mắt, con gái yêu cũng bằng mắt luôn. :v
 Mr. FAP (bộ mới) phần 60: Tán đổ cô bạn thân
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.