Mr. FAP (bộ mới) phần 61: Máy in 3D

 Mr. FAP (bộ mới) phần 61: Máy in 3D

Công nghệ mới làm cho mọi chuyện trở nên đơn giản và dễ hình dung hơn rất nhiều.
 Mr. FAP (bộ mới) phần 61: Máy in 3D
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.