Mr. FAP (bộ mới) phần 62: Chú cá dễ thương

 Mr. FAP (bộ mới) phần 62: Chú cá dễ thương

Chuyện một chàng trai độc thân đi câu cá và xem thần tượng của mình dẫn chương trình dự báo thời tiết...
 Mr. FAP (bộ mới) phần 62: Chú cá dễ thương
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.