Silent Horror chap 53: Người đi dạo

 Silent Horror chap 53: Người đi dạo

Đừng bao giờ đi dạo một mình trong rừng...
 Silent Horror chap 53: Người đi dạo
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.