Silent Horror chap 55: Hàm cá mập

 Silent Horror chap 55: Hàm cá mập

Cứu người là việc trước tiên, nhưng trước khi cứu người cần lưu ý cả cứu bản thân mình nữa.
 Silent Horror chap 55: Hàm cá mập
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.