Silent Horror chap 59: Lớp học

 Silent Horror chap 59: Lớp học

Bài học rút ra: Đừng ở lại lớp học quá muộn một mình...
 Silent Horror chap 59: Lớp học
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.