Silent Horror chap 60: Ảo thuật

 Silent Horror chap 60: Ảo thuật

Khi đi xem ảo thuật, đừng ngồi quá gần ảo thuật gia, bạn sẽ gặp chuyện không vui đấy...
 Silent Horror chap 60: Ảo thuật
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.