Silent Horror chap 61: Quá sức chịu đựng

 Silent Horror chap 61: Quá sức chịu đựng

Con giun xéo lắm cũng quằn, chịu đựng đến mức độ có hạn rồi cũng xảy ra bạo lực...
 Silent Horror chap 61: Quá sức chịu đựng  Silent Horror chap 61: Quá sức chịu đựng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.