Silent Horror chap 63: Trôi dạt

 Silent Horror chap 63: Trôi dạt

Có những vòng tròn cứ mãi lặp đi lặp lại, như vòng tròn sát nhân chẳng hạn...
 Silent Horror chap 63: Trôi dạt
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.