Truyện Mìn Lèo #24

 Truyện Mìn Lèo #24

Đã hát không hay thì đừng có mà hay hát. :v
 Truyện Mìn Lèo #24
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.