Truyện Mìn Lèo #25

 Truyện Mìn Lèo #25

Con này là con gián chúa nè. :))
 Truyện Mìn Lèo #25
 Truyện Mìn Lèo #25
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.