Truyện Mìn Lèo #27

 Truyện Mìn Lèo #27

Sự tích Chái-Dò, một chú chó màu vàng với khả năng tái sinh thần thánh và chỉ chú ta mới chơi được với Mìn Lèo. :v
 Truyện Mìn Lèo #27

 Truyện Mìn Lèo #27
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.