Truyện Mìn Lèo #28

 Truyện Mìn Lèo #28

Ở tập này, chúng ta sẽ thấy Mìn Lèo sẽ có thêm một mái tóc mới. :v
 Truyện Mìn Lèo #28
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.