Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Truyện Mìn Lèo #30

 Truyện Mìn Lèo #30

Giờ thì bạn đã biết con Mìn này có thể chống lại cả thiên tai bão lũ rồi đấy...
 Truyện Mìn Lèo #30

 Truyện Mìn Lèo #30
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.