Truyện Mìn Lèo #31

 Truyện Mìn Lèo #31

Một kỳ nghĩ đầy tiếng cười, nước mắt và cả máu me của đại gia đình Mìn Lèo. :v
 Truyện Mìn Lèo #31

 Truyện Mìn Lèo #31
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.