Truyện Mìn Lèo #32

 Truyện Mìn Lèo #32

Phần tiếp theo của kỳ nghỉ dữ dội Mìn Lèo. :v
 Truyện Mìn Lèo #32

 Truyện Mìn Lèo #32
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.