Ba cha con (bộ mới) phần 40: Máy ảnh VX-1

 Ba cha con (bộ mới) phần 40: Máy ảnh VX-1

Có những số phận con người sao lại bất hạnh đến thế...
 Ba cha con (bộ mới) phần 40: Máy ảnh VX-1
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.