Bựa nương (bộ mới) phần 62: Tình yêu mỳ ăn liền

 Bựa nương (bộ mới) phần 62: Tình yêu mỳ ăn liền

Đừng bao giờ xem phụ nữ như một tô mỳ ăn liền, đổ nước sôi vào và ăn sau đó chỉ 3 phút...
 Bựa nương (bộ mới) phần 62: Tình yêu mỳ ăn liền
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.