Bựa nương (bộ mới) phần 63: Chú mèo bị bỏ rơi

 Bựa nương (bộ mới) phần 63: Chú mèo bị bỏ rơi

Làm mèo sướng hơn hay làm người sướng hơn?
 Bựa nương (bộ mới) phần 63: Chú mèo bị bỏ rơi
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.