Bựa nương (bộ mới) phần 65: Học sinh bây giờ

 Bựa nương (bộ mới) phần 65: Học sinh bây giờ

Cuộc sống luôn có những ý kiến trái chiều nhau, bạn thuộc tuýp người cổ hủ hay yêu những cái mới?
 Bựa nương (bộ mới) phần 65: Học sinh bây giờ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.