Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Bựa nương (bộ mới) phần 66: Càng nhỏ càng đau

 Bựa nương (bộ mới) phần 66: Càng nhỏ càng đau

Những thứ càng to càng nguy hiểm? Không phải, sự thật là càng nhỏ mới càng cảm thấy người ta cảm thấy lo sợ.
 Bựa nương (bộ mới) phần 66: Càng nhỏ càng đau
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.