Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Bựa nương (bộ mới) phần 67: Lời cầu hôn đặc biệt

 Bựa nương (bộ mới) phần 67: Lời cầu hôn đặc biệt

Làm phụ nữ phải cưới mình không khó mà còn quá đơn giản khi bạn sử dụng miệng. :v
 Bựa nương (bộ mới) phần 67: Lời cầu hôn đặc biệt
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.