Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Bựa nương (bộ mới) phần 68: Há miệng chờ hồng

 Bựa nương (bộ mới) phần 68: Há miệng chờ hồng

Đã qua rồi cái thời há miệng chờ sung, bây giờ là thời của hồng, há miệng chờ hồng. :v
 Bựa nương (bộ mới) phần 68: Há miệng chờ hồng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.