Bựa nương (bộ mới) phần 68: Há miệng chờ hồng

 Bựa nương (bộ mới) phần 68: Há miệng chờ hồng

Đã qua rồi cái thời há miệng chờ sung, bây giờ là thời của hồng, há miệng chờ hồng. :v
 Bựa nương (bộ mới) phần 68: Há miệng chờ hồng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.