Bựa nương (bộ mới) phần 69: Một đêm ngủ lại

 Bựa nương (bộ mới) phần 69: Một đêm ngủ lại

Một đêm nọ chàng trai đến nhà cô gái chơi nhưng mải quên mất thời gian nên đã quá muộn, 2 con người trong cùng một phòng, chuyện gì sẽ xảy ra?
 Bựa nương (bộ mới) phần 69: Một đêm ngủ lại
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.