Bựa nương (bộ mới) phần 71: Bàn tay của quỷ

 Bựa nương (bộ mới) phần 71: Bàn tay của quỷ

Lần đầu tiên của chàng trai suốt bao nhiêu năm độc thân để lại một ấn tượng khó phai và có thể phải mang theo cả đời...
 Bựa nương (bộ mới) phần 71: Bàn tay của quỷ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.