Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 250: Khi con gái khóc

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 250: Khi con gái khóc

Khi người yêu tôi khóc, trời bỗng dâng sầu... Cho một đêm mưa lũ... xoáy trong tâm hồn...
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 250: Khi con gái khóc
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.