Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 251: Chiếc hộp gây cười

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 251: Chiếc hộ gây cười

Dù có buồn đến thúi ruột, bạn cũng sẽ phải cười khi sử dụng chiếc hộp thần thánh này. :v
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 251: Chiếc hộ gây cười
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.