Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 252: Hành động lén lút

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 252: Hành động lén lút

Thường mấy chuyện lén lút là mấy chuyện không tốt đẹp gì cho lắm...
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 252: Hành động lén lút
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.