Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 255: Tuyệt chiêu tốc-meng

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 255: Tuyệt chiêu tốc-meng

Muốn được thoải mái với gái, cần phải có cái đầu thông minh và tiền. :v
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 255: Tuyệt chiêu tốc-meng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.