Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 254: Uống sữa từ xa

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 254: Uống sữa từ xa

Cách uống sữa không nói lên con người, nó nói lên loại sữa đó ngon đến mức độ nào...
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 254: Uống sữa từ xa
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.