Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 257: Đôi môi nồng cháy

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 257: Đôi môi nồng cháy

Người con trai không cần người yêu có vòng 1 khủng, họ chỉ cần người yêu có đôi môi đằm thắm và nồng cháy, để làm gì bạn biết không? :3
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 257: Đôi môi nồng cháy
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.