Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 259: Hai người vui

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 259: Hai người vui

Một người khoẻ, hai người vui. Một người mệt, hai người cũng rất vui.
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 259: Hai người vui
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.