Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 259: Hai người vui

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 259: Hai người vui

Một người khoẻ, hai người vui. Một người mệt, hai người cũng rất vui.
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 259: Hai người vui
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.