Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 260: Chiếc sịp bằng vàng

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 260: Chiếc sịp bằng vàng

Nếu trung thực, bạn sẽ được trời thương, còn nếu giả dối gian lận, bạn biết hậu quả xảy ra sẽ như thế nào rồi đấy.
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 260: Chiếc sịp bằng vàng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.