Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 261: Hai khách trọ

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 261: Hai khách trọ

Một cuộc tình tay ba, tàn theo lời hứa phôi pha, một ai đó đã làm phiền người ta...
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 261: Hai khách trọ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.