Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 262: Số kiếp Mũi Trâu

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 262: Số kiếp Mũi Trâu

Lần đầu tiên anh ấy xuất hiện, cũng là lần cuối cùng luôn. :v
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 262: Số kiếp Mũi Trâu
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.