Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 263: Suối nước thánh

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 263: Suối nước thánh

Nói chung là phải uống một lần trong đời mới chịu được.
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 263: Suối nước thánh
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.