Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 264: Con gái thời tiền sử

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 264: Con gái tiền sử

Dù ở thời tiền sử hay thời hiện đại, con gái đều ham vật chất như nhau! :v
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 264: Con gái tiền sử
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.