Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 264: Con gái thời tiền sử

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 264: Con gái tiền sử

Dù ở thời tiền sử hay thời hiện đại, con gái đều ham vật chất như nhau! :v
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 264: Con gái tiền sử
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.