Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 265: Thiên thần y tế

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 265: Thiên thần y tế

Những thiên thần y tế luôn làm việc hết mình vì sức khoẻ của mọi người, ngoài những trường hợp...
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 265: Thiên thần y tế
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.