Mr. FAP (bộ mới) phần 66: Trai nghèo đóng thế

 Mr. FAP (bộ mới) phần 66: Trai nghèo đóng thế

Không còn lời nào cho cô gái ấy...
 Mr. FAP (bộ mới) phần 66: Trai nghèo đóng thế
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.