Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 67: Khách trọ một đêm

 Mr. FAP (bộ mới) phần 67: Khách trọ một đêm

Tình một đêm rồi xa ngút ngàn, tình một đêm rồi ra mãi người... trong cơn mù quáng, ta ngồi đây như người say, bước ra từ những cơ mê...
 Mr. FAP (bộ mới) phần 67: Khách trọ một đêm
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.