Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 68: Kiếp con cua

 Mr. FAP (bộ mới) phần 68: Kiếp con cua

Làm cua khổ lắm chứ sung sướng gì đâu, suốt ngày bị người ta móc cho tơi bời...
 Mr. FAP (bộ mới) phần 68: Kiếp con cua
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.