Mr. FAP (bộ mới) phần 68: Kiếp con cua

 Mr. FAP (bộ mới) phần 68: Kiếp con cua

Làm cua khổ lắm chứ sung sướng gì đâu, suốt ngày bị người ta móc cho tơi bời...
 Mr. FAP (bộ mới) phần 68: Kiếp con cua
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.