Mr. FAP (bộ mới) phần 69: Tập trung ôn thi

 Mr. FAP (bộ mới) phần 69: Tập trung ôn thi

Nhiều khi nghĩ lại, bước qua cái thời học sinh sinh viên rồi mới cảm thấy mình thật may mắn biết bao. :v
 Mr. FAP (bộ mới) phần 69: Tập trung ôn thi
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.