Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 71: Hại đời ma nữ

 Mr. FAP (bộ mới) phần 71: Hại đời ma nữ

Ma nữ trinh nguyên nên không thể nào siêu thoát... có thanh niên độc thân nào nguyện giúp đỡ không?
 Mr. FAP (bộ mới) phần 71: Hại đời ma nữ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.