Mr. FAP (bộ mới) phần 73: Hoàng tử có tâm

 Mr. FAP (bộ mới) phần 73: Hoàng tử có tâm

Quả nhiên là một vị hoàng tử khôi ngô, tuấn tú và đầy trí tuệ siêu việt.
 Mr. FAP (bộ mới) phần 73: Hoàng tử có tâm
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.