Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 73: Hoàng tử có tâm

 Mr. FAP (bộ mới) phần 73: Hoàng tử có tâm

Quả nhiên là một vị hoàng tử khôi ngô, tuấn tú và đầy trí tuệ siêu việt.
 Mr. FAP (bộ mới) phần 73: Hoàng tử có tâm
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.